زبان انگلیسی نوجوانان و کودکان

تعداد بازدید:۷۷
زبان انگلیسی نوجوانان و کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:
یادگیری زبان انگلیسی در سنین نوجوانانی از یک سو باعث تقویت اعتماد به نفس افراد نوجوان در پیگیری امور تحصیلی و آموزشی خود شده و از سوی دیگر، یادگیری زبان‌های خارجی در سنین پایین‌تر از پایداری و ماندگاری بیشتری برخوردار بوده و حتی با لهجه نزدیک تر به لهجه اصدلی زبان مربوطه صورت می‌گیرد. از این رو، برگزاری دوره آموزشی ز بان انگلیسی نوجوانان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.


هدف:
هدف این دوره آموزش مهارت‌های گفتاری، نوشتاری، شنیداری و خواندن زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا سطح متوسط است.


شرایط پذیرش:

این دوره برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال ارائه می‌شود. لازم است فراگیران در صورت داشتن زمینه قبلی آموزشی، در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و از سطح مورد نیاز به ادامه آموزش بپردازند. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت آمیز آخرین سطح دوره و بر اساس نتیجه آزمون جامع تعیین سطح کتبی و شفاهی پایان دوره، وارد یکی از سطوح دوره آموزشی بزرگسالان می‌شوند.
ساختار آموزشی:
این دوره بر اساس جدول زیر برگزار می‌شود. طول دوره شامل ۳۲۰ ساعت آموزشی است که طی ۸ترم ۱۰ هفته‌ای برگزار می‌گردد.

 

 
 

کلید واژه ها: کارگروه دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوانان


نظر شما :