آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه
تعداد بازدید:۱۰۷۹
اید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچک‌ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص و اکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار می‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.
آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه

مقدمه:

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می‌باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچک‌ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص و اکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار می‌باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می‌شود.

هدف:
آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افرادی که دارای متقاضی کار در داروخانه‌ها هستند، در نظر گرفته شده است.

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

-اشکال دارویی را شناسایی کند.
-دسته‌های درمانی داروها را بشناسد.
-فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را شناسایی کند.
-انواع داروهای گیاهی را تشخیص دهد.
-کاربری تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه را بشناسد.
-نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک کند.
-قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسد

فصل اول:

-دوره‌های آموزشی عمومی.
-روش‌های نسخه خوانی را به کار ببرد.

کارآموزی در داروخانه را به درستی انجام دهد.

شرایط برگزاری دوره آموزشی:

متناسب با سرفصل‌های علمی ارائه شده به منظور انجام کارآموزی در داروخانه ملزم به انعقاد قرارداد با داروخانه می‌باشد.
حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تأیید دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش برسد.

 

منابع آموزشی:
-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۳۱۷۳) داروخانه رسمی ایران، تهران، وزارت بهداشت.
-مقولی، ایرج (۳۱۷۶)، اطلاعات دارویی بالینی داروهای ژنریک ایران.

_ تهران: نشر علوم دانشگاهی.
- (کارتزونگ، فارماکولوژی بالینی،)

ردیف نام دوره تعداد ساعت شهریه (ریال)
۱ تکنسین داروخانه ۷۶ ۷.۰۰۰.۰۰۰
 

ثبت نام 

 

 

کلید واژه ها: کارگروه پزشکی


( ۱۹ )

نظر شما :