دیدار ها

امضای تفاهم‌نامه همکاری مابین کمیته امداد خراسان شمالی و جهاد دانشگاهی

امضای تفاهم‌نامه همکاری مابین کمیته امداد خراسان شمالی و جهاد دانشگاهی

تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته امداد خراسان شمالی و جهاد دانشگاهی با موضوع برگزاری دوره‌های آموزشی برای مددجویان در جهت دستیابی به مهارت‌های مورد نیاز بازار کار با محوریت دانشجویان و هماهنگی با گروه‌های جهادی برای اعزام به مناطق محروم منعقد شد.

ادامه مطلب